Skip to content
Menu

Projektijuhtimine

Projektijuhtimise töövõttu soovitame Tellijatele, kellel on olemas idee ja kes soovivad selle elluviimiseks kasutada täisteenust, alates võimalikust detailplaneeringust või projekteerimistingimustest kuni kasutusloa saamiseni. Meie meeskond aitab leida parimad lahendused tellija eesmärkide täideviimiseks, suheldes iseametkondadega, koordineerides projekteerimist, edasi taotleme ka ehitusloa, teostame ehitustööd ja peale objekti valmimist taotleme ka kasutusloa.

Aitame leida Tellija jaoks parimaid lahendusi eesmärkide täideviimiseks, mille tagavad ametkondadega suhtlemine, projekteerimise koordineerimine, ehitusloa taotlemine, ehitustööde teostamine, valminud hoone kasutusloa taotlemine.

Back to top