Skip to content
Menu
Menu
Menu

Elektripaigaldiste projekteerimine

Elektriprojekt koostatakse üldjuhul kolmes etapis: eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt. Eelprojekt hõlmab tellija soovide kaardistamist ja kooskõlastuste hankimist ehitusloa saamiseks. Põhiprojekt sisaldab jooniseid ja dokumente, mis võimaldavad ehitustööde hanget ja hinnapakkumiste küsimist. Tööprojekt täpsustab põhiprojekti jooniseid ja on vajalik ehitustööde läbiviimiseks.