Peatöövõtt

Peatöövõtu puhul sõlmitakse tellijaga leping, mille kohaselt teostame tööd vastavalt Tellija poolt esitatud projektdokumentatsioonis määratud tingimustele ja kokkulepitud eelarvele tagades tööde teostamisel kokkulepitud kvaliteedi ja tähtaegadest kinnipidamise.